นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า  โดยสามารถอยู่ได้นานถึง 3 เดือน แต่ก่อนเข้าไปยังฮ่องกงท่านจะได้รับแบบฟอร์มการเข้าเมืองซึ่งต้องกรอกให้สมบูรณ์แล้วแนบไปกับ หนังสือเดินทางเพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
นักท่องเที่ยวสามารถนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องเสียภาษี:
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ไวน์ หรือเหล้าขวดขนาด 1 ลิตร
-ยาสูบ - บุหรี่ 200 มวน หรือซิการ์ 50 มวน หรือยาสูบ 250 กรัม

-งาช้างทั้งที่ยังไม่ได้แปรสภาพและที่แปรสภาพแล้ว
 
         
 

 

 

การเดินทางในฮ่องกง

การเดินทางจากสนามบินเข้ามาในเมือง
สามารถเลือกเดินทางเข้ามายังเกาะฮ่องกงได้หลายทางด้วยกัน เช่น

-การเดินทางโดยรถไฟด่วนสายสนามบิน (Airport Express Line - AEL) รถไฟขบวนนี้จะแล่นผ่านสถานีซิงยี่ และสถานีเกาลูน ภายในเวลาเพียง 23 นาที รถไฟจะออกในทุกๆ 10 นาที ตั้งแต่เวลา 5.50 - 1.00 น. ค่าโดยสารสามารถซื้อเป็นบัตรเที่ยวเดียว บัตรไป-กลับหือบัตรกรุ๊ปเมื่อเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป เมื่อเดินทางถึงสถานีในเมือง จะมีบริการรถรับส่งฟรีไปยังโรงแรมต่างๆในฮ่องกงโดยรถ Shuttle bus อีกด้วย
-การเดินทางโดยรถประจำทางมีให้บริการกว่า 30 สาย ที่ให้บริการจากสนามบิน รวมทั้งบริการรถประจำทางปรับอากาศ 9 สายซึ่งจะหยุดจอดน้อยกว่ารถประจำทางทั่วไป ค่าโดยสารของรถประจำทางปรับอากาศอยู่ที่ระหว่าง 14 HK$ ถึง 45 HK$
-การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่วิ่งระหว่างท่าเรือเช็คแลปก๊ก กับท่าเรือเทิน มุน ในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

การเดินทางในฮ่องกง

-การเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน (Mass Transit Railways - MTR)การเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและที่สำคัญราคาถูกที่สุดในฮ่องกง รถไฟฟ้า MTR เชื่อมต่อจากสนามบิน เกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนไว้ทั้งหมดมี  MTR ทุกๆ 2-4 นาที ตั้งแต่ 6.00 – 1.00 น. ของทุกวัน บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MTR สามารถใช้บัตร Octopus ได้เลย (หักเงินในบัตรพร้อมส่วนลดจากปกติ) หรือ สามารถซื้อเป็นบัตรแบบ Tourist Day Pass
-การเดินทางโดยรถแท็กซี่สามารถเรียกใช้บริการได้จากจุดรับส่งรถแท็กซี่ แท๊กซี่ทุกคันจะติดตั้งมิเตอร์ ถ้าสามาถจดที่อยู่เป็นภาษาจีนได้ให้จดยื่นให้คนขับรถเพื่อความสะดวกในการไปส่งมากขึ้น

 
 

Octopus Card

บัตรเติมเงินเอนกประสงค์แทนเงินสดสามารถหาซื้อและเติมเงินได้ตามสนามบินสถานีรถไฟฟ้า หรือตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ ทุกแห่ง สามารถใช้ได้กับ MTR (ได้ส่วนลดจากค่าโดยสารปกติ) ระบบขนส่งสาธารณะ รถเมล์ทุกสายมิเตอร์ที่จอดรถโทรศัพท์สาธารณะ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องขายของอัตโนมัติ และการซื้อของในร้านสะดวกซื้ออย่าง7-11 ในฮ่องกงได้
รายละเอียดของบัตร: บัตร Octopus Card มีอายุ 3 ปี ผู้ใหญ่ ราคาHK$150เด็กและผู้สูงอายุ ราคาHK$70 โดยมีค่ามัดจำบัตร 50 HK$ รวมอยู่ในนั้น

 
         

 

         
         
         
         

ติดต่อเรา: email: booking.happygroup@gmail.com Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747